Wojciech Musialik               
Wojciech Musialik

 
"Tylko ci wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go naprawdę zmieniają."     

                                                                                                                                                                        Steve Jobs

INFORMACJE

Projekt "ATLANTIS" ruszył !


Urodziłem się w Polsce w zeszłym wieku. Moją pasją życiową jest wynalazczość. Mam to szczęście, że nie muszę trzymać się jednej dyscypliny naukowej. Gdy wpada mi do głowy pomysł nie myślę o tym czy mam wystarczającą wiedzę na ten temat. Drążę, poznaję, odkrywam problem sam, potem sięgam do literatury. Co mi to daje? Tylko tyle, że „zawczasu” nie dowiem się, że jest to niemożliwe i czasami udaje mi się znaleźć nowe rozwiązanie. 

Natura dała mi dar widzenia świata inaczej, za co jestem jej bardzo wdzięczny.