Wojciech Musialik               
Wojciech Musialik


Małymi krokami uruchamiamy program „ Atlantis”. Samo przedsięwzięcie już z założenia ma być skokiem cywilizacyjnym
i rewolucją intelektualno-naukową. Jednym z jego znaczących elementów jest edukacja. Z uwagi na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia i różnorodność językową nazwaliśmy go Wieża Babel – Tower of Babel (Biblia, Księga Rodzaju).

Projekt uruchamiamy przewrotnie w stosunku do jego pierwowzoru i z założenia sami pomieszaliśmy języki. W ten sposób ograniczyliśmy możliwość, wprowadzania utrudnień przez osoby boskie.  Inne utrudnienie ze strony Boskiej będziemy traktować, jak kolejne intelektualne wyzwania, mające na celu poszerzenie naszych horyzontów.  Naszym celem edukacyjnym w pierwszej kolejności będzie edukacja językowa oparta o komunikację
w języku angielskim i na bazie tego tworzenie projektów naukowych. Podczas realizacji założonych projektów, będziemy prowadzić edukację z niezbędnych dziedzin naukowych potrzebnych do realizacji zadania. Uczniowie podczas realizacji projektu poznają: matematykę, fizykę, chemię, biologię, informatykę i wszystkie inne dziedziny wiedzy niezbędne do jego realizacji. Adepci sami, fizycznie wykonają projekt, wykonując prace
na odpowiednich maszynach. Poznają: tokarstwo, spawanie, obróbkę metali, ślusarstwo, formierstwo, druk 3D, nauczą się obsługi programów projektowych i wielu innych elementów produkcyjnych. Projekty humanistyczne będą wykonywane w oparciu o podobny  program, jednak z wykorzystaniem elementów przypisanych do danego przedsięwzięcia.Uczestnicy projektuZdolni, inteligentni ludzie, w wieku od 3 lat do bez ograniczeń.

  • Dolna granica wieku nie jest krytyczna.


Miejsce realizacji

Projekt będzie realizowany w oparciu o bazę naukowo-dydaktyczną na całym świecie oraz współpracujące z nami szkoły i przedsiębiorstwa. Centrum koordynacyjne znajduje się na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie).